Privacyverklaring

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren gebruiken wij een platform voor toestemmingsbeheer: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com aangeduid als CookieFirst.
 
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven een geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden opgeslagen totdat de vooraf bepaalde opslagperiode verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Niettegenstaande het voorgaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.
 
CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 
Overeenkomst inzake gegevensverwerking
 
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wetgeving inzake gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat de gegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.
 
Serverlogbestanden
 
Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De volgende gegevens worden verzameld:

- Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming-uw geanonimiseerde IP-adres
- Informatie over uw browser
- Informatie over uw apparaat
- De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht
- De url van de webpagina waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
- De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
- Een universeel unieke identificatiecode (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt.

loader
Laden...